Tuesday, May 8, 2018

გასული კვირის ფოტოები საქართველოდან / Photos of the Week from Georgia - Vol. 12

                                                    01/05/ - 07/05 
                                                          2018

                                                         გასული კვირის ფოტოები საქართველოდან  
                                                               Photos of the Week from Georgia - Vol.12 Zuka Kotrikadze Irakli Dzneladze
 Irakli Bigvava

Dato Koridze

Nika SomkhishviliOto Davitadze


Zeus Graphy


Seva Madzgarashvili


Cover Photo by Ann Barjadze

Autors: Tamara Shoshitashvili / Gio bejanishvili

© Utskhography 2018


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...